1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) 27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun 11. maddesinin 5. fıkrası ile; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile Borsamıza olan,  borsa tescil ücreti ve yıllık  aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının 1.nci taksitinin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 3.üncü ayın sonuna kadar, kalanın aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçileceği hususu ile anılan alacakların yapılandırılmasına ilişkin şekil ve şartlar düzenlenmiştir. 
* Bu bağlamda  Başvuruların 31.07.2017 tarihi mesai bitimine kadar odamıza dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir. 

Dilekçeye ulaşmak için tıklayınız.