1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki üye aidatı ve munzam aidat borçlarına yeniden yapılandırma imkânı gelmiştir.

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Odamıza dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda geçmiş dönem aidat borçları (gecikme cezası alınmaksızın), Temmuz 2018 sonuna kadar tek seferde ödenebileceği gibi ilk taksiti Temmuz 2018 tarihinden başlamak üzere azami 6 (altı) eşit taksite kadar taksitlendirilerek de ödenebilecektir. Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülecektir.

Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda kayıtları devam eden üyelerimizin, vergi dairesi terk yazısı ile odamıza müracaat ederek ticaret sicilinden terkin işlemlerini yaptırmaları halinde, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçlarının tamamı silinecektir.

Detaylı bilgi için 0366 811 40 04 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Dilekçeye ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,
Genel Sekreterlik


Dilekçeye ulaşmak için tıklayınız.