1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Oda Seçimleri Hk Duyuru

 

ODA SEÇİMLERİ HAKKINDA

Odamız Organ seçimleri 2018 yılı Nisan ayı içinde yapılacak olup buna göre; Üyelerimizin Meslek Komitelerine seçme ve seçilme yeterlilikleri için Odaya kaydını gerektiren ticari ve sinai kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak, 5174 sayılı kanunun 10 uncu ve 32 inci maddeleri uyarınca Meslek Gurubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya kanunda belirtilen yükümlülükleri yerine getirilmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dahil edilmiş olmak gerekir.5174 sayılı kanunun 10.maddesi gereğince iki yıldır aidat borçlarının tamamını ödemeyen ya da adresleri tespit edilemeyen üyelerin meslek guruplarından ve seçmen listelerinden silineceği ifade edilmektedir. 

Bu sebeplerden dolayı üyelerimizin Oda kayıtları 02.03.2018 mesai bitimine kadar incelemeye açık tutulacak olup, vergi mükellefiyetlerine ilişkin odamız kayıtlarında gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetlerinin aktif olup – olmadığının Vergi Dairelerinden alacakları vergi numaralarını içeren belge ekli dilekçe ile odamıza başvurmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde başvurulmaması halinde Oda kayıtlarının doğruluğu üye tarafından kabul edilmiş sayılacağı amir hükümdür.

Bu duyuru Odamız üyeleri için bilgilendirme amaçlı yapılmıştır.

Kamuoyuna ve Üyelerimize önemle duyurulur.

AYRICA ; 

Aşağıdaki listede isimleri yazılı bulunan askıdaki üyelerimiz seçim listeleri kesinleşinceye kadar aidat borçlarını ödedikleri takdirde tekrar seçmen listelerine dahil edileceklerdir. 

Askıdaki üyeler listesine ulaşmak için tıklayınız.