1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kamu Bankalarından İstihdam Odaklı Yeni Kredi Paketi

 

Kamu Bankalarından İstihdam Odaklı Yeni Kredi Paketi...

 

A-Krediden Yararlanabilecek Müşteriler

2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin SGK’ya bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısı 50’nin altında olan,

Bankamıza başvuru tarihinde bir önceki takvim yılı ortalama çalışan sayısını (2021 yılı için 2020 takvim yılı ortalama çalışan sayısını, 2022 yılı için 2021 takvim yılı ortalama çalışan sayısını)  01.07.2021 tarihinden itibaren yeni işe aldığı çalışanları ile artırmış veya 30.06.2022 tarihine kadar yeni işe alacağı çalışanları ile artırmayı taahhüt eden,

Bankamızca kredilendirilmesinde idari/yasal engel bulunmayan, Bankamız standart kredi süreçleri çerçevesinde kredibilitesi olumlu bulunan
Gerçek/Tüzel özel sektör işletmeleri yararlanabilecektir.

B-Genel Esaslar

Kredi talep eden firmaların talep tarihinden bir önceki yıl çalışan sayısı ortalaması (OÇS); ilgili yıl içinde bildirdikleri aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayılarının ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

01.07.2021 tarihinden sonra yukarıda belirtilen nitelikte yeni işe alım yapmamış firmalar da en geç 30.06.2022 tarihine kadar işe almak kaydıyla önceki yıl OÇS’ni artıracak sayıda yeni işe alım taahhüdünde bulunarak paketten faydalanabilecektir.

C-Kredi Limiti, Vade ve Faiz Oranı, Teminat Yapısı

Paket kapsamındaki krediler ilk 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, sonraki 6 ay faiz ödemesiz dönem olmak üzere toplam 24 ay vadeli, aylık taksitli TL İşletme Kredisi şeklinde nakit olarak kullandırılacaktır. Buna göre; kullandırılan kredilere ilişkin faiz desteği, istihdamın sağlanması sonrasında düzenli pirim ödenmiş 12 ayı izleyen taksitten itibaren aylık olarak başlayacaktır. İlave bir çalışan için kullandırılacak 100.000 TL tutarlı bir kredi için destek koşulları yerine getirildiği takdirde firma lehine sağlanacak azami faiz desteği 13.698,72 TL olacaktır. Taahhüdünü yerine getiremeyen firmaların faiz ödemelerini kendi kaynakları ile gerçekleştirmeleri gerekecektir.