1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Hakkımızda

Odanın Kuruluş yıllarındaki çalışmaları hakkında bir belgeye rastlanılmamış olmasına rağmen Hicri 1298 Miladi 1881 yılında yayınlanan 13 numaralı Kastamonu salnamesinin 84-85. sayfalarında İnebolu Ticaret ve Ziraat Odasının kurulduğu idare heyetinin ise Başkan Hacı Mehmet Kaptan Üyeleri; Hacı Bekir ağa , Abdullahi efendi ,Hacı Mehmet Ağa, Hacı Osman Ağa, Hacı Lütfullah Ağa, Kosma Ağa, Hacı Ligorin Ağa ve Dimitri Ağa’ dan oluştuğunu yazmaktadır.

 

 SALNAME

İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası, tüm Odaların kuruluş gayesi olan, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplinini, ahlak ve tesanütünü korumak gibi aynı amaç ve görev çerçevesinde 1881 yılında İnebolu Ticaret ve Ziraat Loncası olarak kurulan İnebolu ticaret ve Sanayi Odası Türkiye’de Daha doğrusu Osmanlı Devletinde kurulan en eski 6 odadan birisidir.

Bugün İnebolu Ticaret ve Sanayi odasına çevre ilçeler Abana, Bozkurt, Çatalzeytin Doğanyurt Küre ve Ağlı ile Merkez İnebolu’ dan Toplam yaklaşık  500 üye kayıtlıdır.

Ticaret ve Sanayi Odası İnebolu da yatırım yapmak isteyenlere İnebolu’nun her sahada gelişmesi ve kalkınması için gereken her türlü sorumluluğu üstlenmeye ve desteklemeye hazırdır.

İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2006 yılı sonu itibari ile 500 civarında üyesi vardır. Bu üyelerin, faaliyette bulundukları alanlara göre mevcut 9 meslek grubunda sınıflandırılmaları sonucu her bir meslek grubunun sahip olduğu üye sayısı ile orantılı olarak oluşturulan 9 Meslek Komitesi, bu Komitelerden yine sayıları ile orantılı olarak seçilen üyelerden oluşan 18 Kişilik Meclisi ve Meclisin kendi bünyesinden seçtiği 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulu ile Odaya kayıtlı üyeler arasından seçilen 6 kişiden oluşan Disiplin Kurulu, Odanın 5174 Sayılı Kanun’da sayılan yasal organları durumundadır. Oda hizmetleri 3 personel ile yürütülmektedir

O günden bugüne yıllar  geçti. O zamandan bugüne birbirinden değerli Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanları ve üyeleri İnebolu’ya hizmet etti. Ticaret ve Sanayi Odasının bugüne gelmesinde hepsi önemli bir katkı sağladığı hiç şüphesizdir.