1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kapasite Raporu İşlemleri

Başvuru için gereken evrak ve ödenecek harç bedelleri

 • Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri fotokopisi
 • Sigortalı işçi sayısına ilişkin son aya ait e-bildirge (hizmet dökümü) 
 • SSK Bildirgeleri, varsa prim ödeme makbuzları
 • Tapu veya Kira Kontratı fotokopisi
 • Ruhsat veya Çalışma İzni fotokopisi
 • Elektrik Faturası (son aya ait)
 • Kalite ve Marka Tescil Belgeleri vb. sertifikalar (varsa)
 • Demirbaş defteri fotokopisi yoksa "
 • Daha önce düzenlenen Kapasite Raporu fotokopisi (varsa),
 • Vergi Levhası Fotokopisi,
 • Kapasite Rapor onay ücretinin yatırıldığına dair belge Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ve İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın aşağıda IBAN numarası belirtilen hesaba yatırılması gerekmektedir],

          1.750,00 TL : ODA HESAP NO : TR35 0004 6006 0288 8000 0285 80

          1.450,00 TL : TOBB HESAP NO : TR35 0004 6001 5388 8000 0690 72

 
 • Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücreti yatırıldığına dair belge (**)

 
ÖNEMLİ 
  
Not: Mevzuat gereği, imalat sürecinde fiilen çalışan işçi sayısı 10 ve üzerinde olan işletmeler, "Kapasite Raporu" başvurularını doğrudan kapasite raporu düzenlenecek işletmenin bulunduğu yerdeki Sanayi Odasına yapmaları gerekmektedir.