1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

15. Şube Kapanış

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Anonim Şirket Yönetim Kurulu Şube Kapanış Kararı (1 Asıl - 1 Fotokopi)

3) Merkezi başka bir Sicil Müdürlüğünde ise şube kapanış kararını imzalayan yönetim kurulu üyelerinin seçiminin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi

Anonim Şirket