1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

3. Ana Sözleşme Tadili

GEREKLİ EVRAKLAR

 1) Dilekçe

2) Ana sözleşme Tadil Metni ( 1 adet - 1 adet fotokopi)          

3) Ana sözleşme tadiline ait bakanlık izin yazısı ( 1 asıl)

4) Genel kurul toplantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 asıl - 1 fotokopi)

5) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.

6) Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 asıl)

7) Bakanlık temsilcisi atama yazısı ( 1 asıl)

8) Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış gündem kararı (1 fotokopi)

9) Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise yönetim kurulu görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair yönetim kurulu kararı- Örnek karar ekli (1 asıl -1 fotokopi)

10) Yönetim Kuruluna seçilen üyelerinin unvan altında noterce düzenlenmiş İmza beyannameleri (1 asıl)

Kooperatif