1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Tartı Aletleri Periyodik Muayene İşlemleri Hk.


Bu bağlamda, tartı aletlerinin piyasaya arzından sonraki muayenelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen "Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği" 04/09/2013 tarihli 28755 sayılı Resmi Gazete' de yaylmlanmıştır.


Söz konusu yönetmelik hükümlerine göre;

Otomatik tartı aletleri, tartım kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile I ve Il. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri Yetkili Muayene Servislerince muayene ve damgalama işlemi yapılacaktır. 
Bu bağlamda Ölçü ve Tartı Aletlerinin muayene ve damgalama başvuru süresi 1 Ocak 2014 tarihinde başlayıp 28 Şubat 2014 tarihinde sona ermektedir. 
3516 sayılı Ölçüler ve Ayar kanununun 15. Maddesinin ( c ) fıkrası gereğince; Beyanname vermeyen,damgası kopmuş,bozulmuş,damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye 1 520,00 tl idari para cezası verilir.

Bakanlık yazısına ulaşmak için tıklayınız.