1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Vergi Mükellefiyet Durumu Kontrolü Hk.

 

Sayın Üyemiz,

     5174 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 3. Bölümünde yer alan Oda, Borsa ve Birlik organları seçimlerine katılma niteliklerinin belirtildiği 83.Maddenin f fıkrasında yer alan “Ticari ve sınai kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak” ibaresi uyarınca, vergi mükellefiyeti olmayan ve / veya vergi mükellefi olduğu bilgisini Odamıza iletmemiş üyelerimiz Odamız seçimlerinde seçme seçilme hakkına sahip olamayacaklardır.

     Ayrıca Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 3. fıkrasındaki “Ticareti terk, vergi mükellefiyetinin sona ermesi, vefat ve benzeri sebeplerle üyenin işini bıraktığını başvuru üzerine veya resen öğrenen ilgili oda, öncelikle bunlardan ticaret sicilinden kaydını terkin ettirmeyenleri terkin işleminin yapılması için ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirir.” hükmü uyarınca vergi mükellefiyetinin sona erdiği tespit edilen üyelerimizin durumları Odamızca İnebolu Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne bildirilmektedir.

     Vergi mükellefiyeti devam etmeyen üyelerimizin Odamızdaki kayıtlarının silinebilmesi için, İnebolu Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne başvurarak kapanışını tescil ettirmeleri gerekmektedir.

     Vergi mükellefiyet durumu “faal” olmasına rağmen, Odamız kayıtlarındaki vergi mükellefiyet durumu “terk” olarak gözüken üyelerimiz ile kayıtlarımızda vergi dairesi ve vergi numarası bilgisi boş ya da hatalı olan üyelerimizin kayıtlarının güncelleştirilebilmesi için;

    Vergi mükellefiyet bilgilerini ve/veya vergi mükellefiyetlerinin “faal” olduğunu belirten belgeyi temin ederek durumlarını Odamıza ivedi olarak bildirmeleri gerekmektedir.

Bu nedenle; üyelerimizin 09/09/2022 mesai bitimine kadar vergi mükellefiyetine ilişkin Odamız kayıtlarını, Sicil Servisi’nde inceleyerek mevzuat hükümleri doğrultusunda varsa değişiklik veya eksiklik talebiyle ilgili yazılı dilekçelerine Vergi Dairesine ait vergi levhası fotokopisini ekleyerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmaması halinde Odamız kayıtları doğru kabul edilerek gerekli iş ve işlemler yapılacaktır.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

İletişim Bilgisi:0 366 811 40 04