1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Seçim Duyurusu Hk.

 

 

İNEBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

SEÇİMLERİ DUYURUSU

 

 

5174 Sayılı Kanunun 81-82-83-84.ncü Maddeleri ve ilgili hükümleri ile Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin amir hükümleri gereğince;

            Odamız organ seçimleri 13 EKİM 2022 PERŞEMBEgünü İlçe Seçim Kurulu gözetiminde İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasında SAAT 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

            Seçmen Listeleri Odamız ilan panosuna ve Belediyelerinin ilan panolarına asılarak 27-28-29 EYLÜL 2022 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde üç gün müddetle asılı kalacaktır. Ayrıca odamız web sitesinde www.inebolutso.org.tr adresinde seçimlerle ilgili bilgiler yayınlanmaktadır.

Tüzel Kişiler Ticaret Sicil Müdürlüğünden alacakları yetki belgesi ile Gerçek kişiler T.C Kimlik Belgeleri ile bizzat gelerek oy kullanabileceklerdir.           

Oy verme işlemleri gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır

İlgili Kanun ve Tüzük Hükümlerince ilan olunur.