1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

1. Adres Değişikliği

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Genel Kurul Kararı  veya Müdürler Kurulu Kararı ( 1 asıl – 1 fotokopi)

3) Taahhütname

4) Ortak dışı müdür var ise veya çağrılı genel kurullarda Müdürler kurulu/Müdür gündem kararı (1 adet fotokopi) ile gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi

Not-1: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin ESKİ  ve YENİ ADRESİ gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır.

Not-2: Toplantılar anonim şirketlerdeki gibi genel kurul şeklinde olursa, tutanak, gündem, hazır bulunanlar listesi hazırlanmalıdır.