1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

16. Şube İş Konusu Değişikliği

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Genel Kurul Kararı  veya Müdürler Kurulu Kararı ( 1 asıl – 1 fotokopi)

3) Şirket merkezi, İnebolu Ticaret Sicili Müdürlüğünde kayıtlı değilse şirketin en son yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi

4) Ortak dışı müdür var ise veya çağrılı genel kurullarda Müdürler kurulu/Müdür gündem kararı (1 adet fotokopi) ile gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi

 

Not-1:Toplantılar anonim şirktlerdeki gibi genel kurul şeklinde olursa, tutanak, gündem, hazır bulunanlar listesi hazırlanmalıdır