1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

14. Şube Adres Değişikliği

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dilekçe

2) Noter onaylı Genel Kurul Kararı veya Müdürler Kurulu Kararı ( 1 asıl – 1 fotokopi)

3) Taahhütname

4) Şirket merkezi, İnebolu Ticaret Sicili Müdürlüğünde kayıtlı değilse şirketin en son yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi

5) Ortak dışı müdür var ise veya çağrılı genel kurullarda Müdürler kurulu/Müdür gündem kararı (1 adet fotokopi) ile gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi

 

Not-1:Toplantılar anonim şirktlerdeki gibi genel kurul şeklinde olursa, tutanak, gündem, hazır bulunanlar listesi hazırlanmalıdır

NOT-2: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin ESKİ  ve YENİ ADRESİ gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır.