1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

2. Limited Şirket Şubesi

Limited Şirket Şube Kuruluş

TESCİL İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME (LÜTFEN OKUYUNUZ ÖNEMLİDİR)

Tescil İçin Gerekli Evraklar

 • Şirket Şubesi açılmasına dair ortaklar genel kurulu kararı, 2 adet noter tasdikli,
 • Şubeyi temsile yetkilinin şube unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (Ticaret Sicili Müdürlüklerinde veya Noterlerde düzenlenecektir.)
 • Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre taahhütname
 • İnebolu Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben dilekçe
 • İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben dilekçe
 • Oda kayıt beyannamesi
 • Şube yetkilisinin müracaatı veya vekaletname
 • Kira kontratı 2 adet fotokopi – kiralık değilse 2 adet tapu fotokopisi,
 • Şirket Merkezinin bulunduğu Vergi Dairesi Sicil No’sunu gösterir vergi levhası fotokopisi 2 adet,
 • Şube yetkilisinin kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ve 1  adet vesikalık fotoğrafı

 

TESCİL BAŞVURULARININ TAMAMI ÖNCE MERSİS SİSTEMİ http://www.mersis.gtb.gov.tr)  ÜZERİNDEN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN ONAYA GÖNDERİLDİKTEN VE TALEP NUMARASI OLUŞTURULDUKTAN SONRA  SİSTEM ÜZERİNDEN ONAY BEKLENMESİNE GEREK YOKTUR. GEREKLİ EVRAKLARLA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.

TALEP EDİLEN TESCİL İŞLEMİ İLE SİSTEMDEKİ BAŞVURU İÇERİĞİ AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

 
Ana sözleşmede tüm ortak, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.

KARARDA YAZILAN ŞUBE ADRESİ İLE MERSİS SİSTEMİNİN VERMİŞ OLDUĞU ADRES BİRE BİR AYNI OLMASI GEREKMEKTEDİR.

SÜRÜCÜ EHLİYETLERİ İLE VERİLEN VEKALETNAME İLE ESAS SÖZLEŞME ONAYI VE HUZURDA İMZA İŞLEMLERİ YAPILAMAMAKTADIR)