1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

5. Anonim Şirket Şubesi

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 120;

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Şirket Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;

a) Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin onaylı bir örneği(1 asıl -1 fotokopi)

b) Merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı onaylı sicil gazetesi ( 1asıl – 1 fotokopi)

c) Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı tescil belgesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

----------------Diğer Evraklar-------------------------------------------------

2) Oda'ya Hitaben Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

3) Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne Dilekçe (tescil işlemi için)

4) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

5) Taahhütname ( odamız web sitesinde matbuu evraklar kısmından indirebilirsiniz)

6) Şube Müdürü'ne ait kimlik fotokopisi

7) İşyerine ait tapu veya kira kontratı fotokopisi

8) Şube müdürü/müdürlerinin 2 şer adet fotoğrafları

9) Şube müdürü/müdürlerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir şekilde hazırlanmış şube unvanı altında düzenlenmiş herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden alınmış tescil talepli imza beyannamesi (1 adet asıl - 1 adet fotokopi). (Mersis Talep numarasını ilgili müdürlüğe ibraz etmeniz gerekir.)

10) Şube açılışına ilişkin; noter onaylı Anonim Şirket Yönetim Kurulu Şube Açılışı Kararı (bu kararda şubenin ticaret unvanı, sermayesi, ne iş yapılacağı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir.)  (1 adet asıl - 2 adet fotokopi)

11) Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

NOTLAR

Not-1: Kararlarda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları)   belirtilecektir.

Not-2: Şube müdürü/müdürleri belirli bir süre için seçilecekse bu süre kararda mutlaka belirtilmelidir.

(Örnek: “Şube müdürlüğüne üç(3) yıl süre ile …………………………..( T.C.Kimlik Numarası ve Yerleşim Yeri belirtilecek )’ in atanmasına ve şubeyi yapılacak olan her türlü işlemlerde, konularda, ahzu kabza, münferiden temsil ve ilzam etmesine”,

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.