1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

8. Gerçek Kişi (Şahıs) Şubesi

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 120;

Gerçek kişi şube açılış işlemi Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 120’de düzenlenmiştir.

MERSİS’ten başvuru yapılarak, talep numarası alınmalı ve gerekli evraklar ile birlikte, odamıza başvuru yapılmalıdır.

 

1-) Dilekçe (1 adet Oda Başkanlığı'na ve 1 adet Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben)

  • Dilekçe; işletme kaşesi ile tacir tarafından imzalanmalıdır. Vekâleten imzalanması hâlinde vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.
  • Dilekçede; işletmenin unvanı, sermayesi, merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu, NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu, aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 24).
  • Dilekçede; şubeye atanan müdür/müdürler'in adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarası ve temsil yetkisinin kapsamı açıkça yazılmalıdır.

​2-) Oda kayıt beyannamesi

  • İşletme yetkilisi tarafından imzalanmalı, şube yetkilisinin fotoğrafı bulunmalıdır.

3-) Şube yetkilisinin imza beyannamesi.

4-) Şube açılışına ilişkin vergi dairesinden alınmış mükellefiyet yazısı.

5-) Taahhütname

6-) Kimlik Fotokopisi

7-) İkametgah Belgesi

8-) Vesikalık Fotoğraf ( 2Adet)

9-) Kişisel Veri Paylaşım İzin Formu

10-) Esnaf Olmadığına Dair Beyan yazısı