1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

7. Gerçek Kişi (Şahıs)

1) Oda Kayıt Talep Dilekçesi

2) Ticaret Sicil Kayıt Talep Dilekçesi

3) Oda Kayıt Beyannamesi

4) Taahhütname

5) Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde düzenlenmiş ünvan altında tescil talepli imza beyannamesi. (Sicil Müdürlüğümüzde düzenlenecek)

6) Kimlik Fotokopisi

7) İkametgah Belgesi

8) Vesikalık Fotoğraf  (2 adet)

9) Vergi Dairesinden  "GERÇEK KİŞİLER İÇİN MÜKELLEF GÖRÜNTÜLEME" belgesi ve Vergi Levhası (1 asıl - 1 fotokopi)

10) Bilanço esasına göre tutulan defterlerin Noter Tasdikli Yevmiye Defteri Ön sayfa Sayfa Fotokopisi

 

NOTLAR

a-http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

b-Gerçek kişi firmaların kuruluşlarında 100.000,00 Türk Lirası ve  üzeri sermaye beyan edilmesi durumunda belirtilen rakamın tespitine ilişkin SMMM / YMM Raporu ve faaliyet belgesi

c-Müdürlüğümüzce BİLANÇO ESASINA göre defter tutan gerçek kişilerin kayıtları yapılmaktadır. 

d-Gerçek kişi yabancı uyruklu ise:

-Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi(1 adet asıl); adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

- Fotoğrafı (2 adet)